článek

Lure of the Temptress

Lure of the Temptress

Přestože to tak možná nevypadá, Lure of the Temptress není adventura, kterou byste dohráli na počkání. Má totiž několik nepříjemných zákysových míst a kompletní návod tak jistě přijde vhod. V kůži Diermota bude vaším úkolem zachránit zpustošené městečko Turnvale, jež ovládla zlá čarodějka Selena, spolu se svými sluhy – Skorly, kteří vám čas od času dokáží pěkně zatopit. Potřebujete-li tedy poradit, pak se na následující návod můžete spolehnout.


Jak jsme si již v naší recenzi sdělili, následující počin spatřil světlo světa díky společnosti Revolution Games, které se na počátku devadesátých let podařilo vytvořit skutečný skvost, jenž byl, k radosti většiny hráčů, zhruba před rokem vypuštěn jako freeware a rozhodně by tedy neměl chybět ve sbírce žádného příznivce tohoto žánru. Než se pustím do samotného návodu, rád bych dodal, že po prvním spuštění hry směle zavítejte do menu a gamesku restartujte, čímž obejdete ochranu proti kopírování. Ukončeme ale tohle povídaní a vrhněme se na samotný návod.


Na počátku vašeho putování se ocitáte ve vězení. Jediné, co zatím můžete udělat, je ze zdi sebrat louč (Get Torch), která vám „bohužel“ spadne do sena a vypukne tak menší požár, který přivolá hlídače. Vy neváhejte ani minutku a místnost opusťte. Poté dveře od cely zavřete (Close Cell door) a samozřejmě je nezapomeňte zamknout (Lock Cell door). Promluvte si s vězněm (Talk to Prisoner) a zjistíte, že by si moc přál vodu. Jděte proto do nové místnosti, kde ze sudu vlevo seberte nejprve nůž (Get Knife), a poté sud prozkoumejte (Look at Barrel), čímž objevíte kohoutek (Tap). Vpravo pak můžete najít prázdnou láhev (Get Bottle). Seberte ji a na pytel vedle ní použijte nůž (Use Knife on Sacks). Roztrhnutý pytel prozkoumejte (Look at Sacks) a získáte tak minci. Vraťte se k sudu a nově získanou prázdnou láhev použijte na kohoutek (Use Bottle on Tap). S tekutinou v ní se vraťte do předchozí místnosti, kde dejte napít vězni, který po tom toužil (Get Bottle to Prisoner). Zjistíte, že se jmenuje Wulf a vyjma toho, že vám sdělí zadání jednoho úkolu, vám řekne i velmi důležitou informaci a to, jak se dostat ven. Bohužel to bude vše, co vám řekne, protože pak odejde do věčných lovišť. Přes místnost se sudem jděte doprava a promluvte si s dalším mučeným vězněm (Talk to Serf) a po skončení rozhovoru ho osvoboďte tím, že dýkou přeřízněte lano (Use Knife on Leather cord). Zjistíte, že onen vězeň se jmenuje Ratpouch. Vraťte se do místnosti s mrtvým vězněm a přikažte Raptouchovi, aby vám pomohl dostat se ven tím, že zatlačí na cihlu, o níž mluvil Wulf (Tell Ratpouch to Push Bricks) a jakmile tak učiní, neváhejte a vstupte do nově otevřeného průchodu. Po dlouhém skluzu se ocitnete v městské kanalizaci a z ní se dostaňte až k velké bráně.

Té si ale vůbec nevšímejte a raději se vypravte do města cestou vlevo, kde si vše důkladně projděte, abyste zjistili, kde se co nachází. Nic nezkazíte ani s rozhovory s postavami, kterých je zde poměrně hodně. Tímto způsobem můžete zjistit jejich jména (do té doby budou všichni cizinci - stranger). Město procházejte tak dlouho, dokud nenarazíte na kováře, s nímž si důkladně promluvte. Pokud jste ho nepotkali přímo v kovárně, následujte ho a on vás tam zavede. Na zemi se tam bude válet křesadlo, které seberte (Get Tinderbox). Nyní bude potřeba najít osůbku jménem Mallin. Choďte tedy po městě a jeho okolí tak dlouho, dokud na něj nenarazíte. Jde o muže, jenž je charakteristický svým zeleným ohozem. Po rozhovoru s ním dostanete kovovou tyč, kterou budete muset zanést obchodníku Ewanovi (Give Metal Bar to Ewan). Odměnou vám bude kus cenného šperku a peníze. Šperk bude potřeba zanést výčepní Nellii (Give Gem to Nellie). Jako projev dobré vůle dostanete láhev pálenky. Oslovte Morkuse, jenž ustaraně sedí za stolem. Zpočátku nebude moc výmluvná, proto mu kupte drink (Bribe) a on vám s mnohem větším potěším řekne, že hledaná dívka Goewin byla unesena. S touto informací běžte za kovářem a jakmile s ním domluvíte, jděte zpět před hospodu, kde jste byli před chvílí a promluvte si se žebrákem, od něhož získáte šperhák (Lockpick). Nyní se vypravte do druhé hospody, kde si promluvte s Edwinou, která sedí u stolku vpravo.


Získáte deník, který si v inventáři přečtěte. Poté najděte kováře a dejte mu flašku pálenky (Give Flask to Luthern). Ratpouchovi pak svěřte šperhák (Give Lockpick to Raptouch) a jděte na tržiště, kde svému společníkovi řekněte, aby odemkl dveře (Tell Raptouch to Unlock Door), které vzápětí vlastnoručně otevřete (Open Door) a vstupte dovnitř. Aparaturu na stole prozkoumejte (Look at Apparatus) a na kahan použijte křesadlo (Use Tinderbox on Oil burner). Na kohoutek pak použijte lahvičku (Use Flask on Tap) a místnost co nejrychleji opusťte, aby vás nestihl načapat jeden ze Skorlů, což by bohužel znamenalo váš konec! S plnou lahvičkou jděte severně od tržnice na Middle Street, kde u brány hlídá další z řad nesympatických Skorlů. Napijte se s lahvičky (Drink Flask) a po proměně na Selenu si s tímto hlídačem promluvte. Zjistíte tak, že hledaná dívka je uvnitř. Otevřete proto dveře (Open Door), vstupte dovnitř a jednomu z hlídačů poručte, aby dívku pustil. Jakmile tak učiní, místnost opusťte a s dívkou si promluvte (Talk to Goewin). V budoucnu ji pak můžete najít buďto v jejím domečku, anebo s ostatníma v ulicích města. Než se ale rozhodnete podniknout další kroky, bude potřeba vyčkat do doby, než kouzlo vyprchá. Jakmile se tak stane, promluvte si znovu s Goewin a jděte ke klášteru (budova, do níž neustále chodí mniši). Na zdi uvidíte ceduli (pokud tam nebude, opusťte obrazovku a hned se zase vraťte). Text na ní si přečtěte (Look at Poster), a poté ve městě opět vyhledejte Mallina, od něhož převezměte knihu. S ní se pak neváhejte vypravit do kláštera, kde knihu vraťte původním majitelům.


Promluvte si s mnichem jménem Toby a zeptejte se ho, jakým způsobem byste mohli Selenu porazit. Jděte za Goewin do jejího obchodu a opět si s ní řádně promluvte. V kovárně pak neváhejte oslovit Catrionu. Vraťte se před kovárnu a mezi květinami požadovanou květinu utrhněte (Get Cowbane). Jděte do hospody v Severed Arms a promluvte si s Ultarem. Nyní jděte opět za Goewin a nechte si vyrobit kouzlo (Give Cowbane to Goewin) a jakmile vám ho předá, vraťte se za Ultarem a opět si s ním promluvte. Poté jděte k Weregate a promluvte si s levou sochou (Talk to Gargoyle). Je na čase opět požádat Goewin o pomoc. Běžte za ní a přemluvte jí aby šla s vámi. Bude souhlasit a společně se vraťte před Weregate, kde si opět promluvte s Goewin. Po krátké animaci se vrata otevřou a vy můžete vstoupit dovnitř. V jeskyni prozkoumejte obě lebky (Look at Left skull, Look at Right skull) a zatlačte na tu pravou (Pull Right skull). Do nově otevřené jeskyně se běžte podívat a na novém místě opět neváhejte prozkoumat obě lebky (Look at Left skull, Look at Right skull). Vraťte se ke Goewin a řekněte jí, aby tam šla také (Tell Goewin to Go to Green Cave) a jakmile tak učiní, vypravte se za ní a řekněte jí, aby se vrátila ke vstupu a zatlačila postupně na levou a pravou lebku a pak aby se vrátila zpět do zelené jeskyně (Tell Goewin to Go to Entrance Cave and then Pull Left skull and then Pull Right skull and then Go to Green Cave). Zajistíte si tak otevření dalších dveří, do níž co nejrychleji vejděte, zatlačte na levou lebku (Pull Left skull) a promluvte si s Goewin. Po dokončení klasického rozhovoru jí pak oslovte znovu a řekněte jí, aby šla do zelené jeskyně a zatlačila na pravou lebku (Tell Goewin to Go to Green Cave and then Pull Right skull). Protože se schyluje k souboji, doporučuji uložit pozici. Jakmile vejdete do horního průchodu, dostanete k dispozici sekeru a za každou cenu musíte svého soupeře porazit. Ovládání je levé tlačítko myši pro útok sekerou a s kurzorovými klávesami provádíte pohyb.


Jakmile svého soupeře porazíte, můžete se směle vydat do levé místnosti za drakem. Použijte na něj kouzlo (Use Flask on Dragon) a promluvte si s ním. Dostanete od něj Gethrynovo Oko. S tímto artefaktem se pak vraťte ke Goewin, s níž si promluvte, a poté opusťte jeskyně. Ve městě zkuste opět vyhledat Mallina, s nímž si promluvte. Poví vám, abyste si dávali větší pozor na Skorly. Jakmile skončíte rozhovor, běžte na tržnici a nahlédněte do prodavačova okna (Look at Window), a to nelépe ve chvíli, kdy dovnitř vejde jeden ze Skorlů. Dojde k rozhovoru mezi Ewanem a Skorlem, který mu nabídne velmi zvláštní nabídku. Jakmile rozvor skončí, běžte si promluvit s Ewanem a navrhněte mu, že se místo něj schováte do sudu vy! Po krátké animaci se pak ocitáte v útrobách hradu, kde vás po chvilce překvapí chlapec. Promluvte si s ním a vyjma toho, že zjistíte jeho jméno - Minnow, se dozvíte, kdo je jeho pán. Po dokončení rozvoru jděte do místnosti vpravo, kde nejprve prozkoumejte obrovské maso na stole (Look at Carcass) a nezapomeňte si z něj nabrat trochu tuku (Get Fat). Rovněž seberte kleště, jež visí na sloupku vpravo kousek od stolu (Get Tongs). Poté se vraťte do první místnosti a prozkoumejte sud v levé spodní části obrazovky (Look at Cask). Objevíte zátku, na níž použijte kleště (Use Tonus on Bung) a víno začne téci proudem. Nyní jděte přes kuchyň do pravých dveří a počkejte, dokud nepřijde Minnow. Promluvte si s ním a řekněte mu, že z jednoho sudu začalo téci víno, aby o tom informoval svého šéfa. Jakmile rozhovor skončí, jděte po schodech nahoru a vyčkejte, než se Skorl zvedne a ve chvíli jak opustí místnost, ho začněte pomalu sledovat a jakmile dorazíte do první místnosti, uvidíte, jak se začne směle opíjet. Počkejte si, než usne a jděte opět na rozcestí. Tentokrát ovšem ne na balkon, ale do pravých dveří a přes místnost plnou opilých Skorlů jděte úplně vpravo až do místnosti, odkud se ovládá brána hradu (Gate Room). Na páku použijte tuk (Use Fat on Lever) a chlapci řekněte, aby zatáhl za páku (Tell Minnow tu Pull Lever) a ve stejný moment, jak bude hýbat s pákou, otočte s celým mechanismem (Operate Winch).


Poté se vraťte na rozcestí a jděte opět po schodech na balkon, kde se vydejte úplně doprava. Kvůli blížícímu se souboji doporučuji opět uložit si pozici. Vstupte do nově přístupné chodby a svého protivníka se snažte zlikvidovat stejným způsobem, jak tomu bylo u draka v jeskyni. Jakmile se vám to podaří, vypravte se do levých dveří a vychutnejte si zaslouženou finální sekvenci!
artman

autor
/ artman

Publikováno: 18.10.2005


další články této kategorie

diskuze

odeslat

Nejsi automat? Napiš výsledek 5 + 3 =


naše databáze obsahuje: 26 944 her

Nejlepší hráči dne

Sponzoři ligy

inzerce